Порядок обчислення стажу роботи

Порядок обчислення стажу для нарахування пенсії

До «Вісника» надійшов лист від жінки, яка працює майже три роки на півставки. Розглянемо відповіді на поставлені у листі запитання.

Як вплине на нарахування пенсії робота на умовах неповного робочого дня? Чи зменшиться розмір пенсії, якщо зазначений період роботи на півставки буде враховано при розрахунку пенсії?

Статтею 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до запровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, яке діяло до набрання чинності Законом про пенсійне страхування.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В,

де ТПтривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Свсума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

Вмінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Отже, розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально залежно від набутого ним страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Згідно зі ст. 40 Закону про пенсійне страхування для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 01.01.2016 р. або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

На вибір особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з частиною третьою ст. 24 Закону про пенсійне страхування, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

При цьому періоди, які зараховано до страхового стажу пропорційно сплаченим страховим внескам, можуть виключатися з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, в межах 10% тривалості страхового стажу (як періоди з найменшим заробітком).

Порядок обчислення стажу роботи

Національне агентство України з питань державної служби роз’яснило поряок зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 26.07.2016 р. № 15-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII «Про державну службу» Нацдержслужба роз’яснює.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон). Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Крім того, пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Стаж державної служби до набрання чинності Законом обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283 (далі — Порядок), та додатка до нього.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Просуванням по службі вважається безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені в пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 року N 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 року N 758» для службовців, які після прийняття цієї постанови, тобто після 8 червня 1995 року, при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, визначені у статті 25 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII «Про державну службу», стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1049, а за період роботи на посадах державних службовців — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283.

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283 надбавка за вислугу років виплачувалася у розмірах, установлених частиною п’ятою статті 33 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII «Про державну службу», відповідно до якої надбавка за вислугу років виплачувалася державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків.

Водночас статтею 50 Закону встановлено, що заробітна плата державного службовця складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг державного службовця;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).

Відповідно до статті 52 Закону надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Отже, до 1 травня 2016 року та після 1 травня 2016 року порядок установлення надбавки за вислугу років державним службовцям різний.

У зв’язку з цим відповідні періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до стажу державної служби, зокрема для встановлення надбавки за вислугу років, якщо просування по службі відбулося після 8 червня 1995 року.

Порядок обчислення стажу державної служби

станом на 01.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від ________________ 2016 р. № ________

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

Відповідно до статті 46 Закону України «Про державну службу»Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2016 р. №

ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.

2. Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.

З метою вирішення проблемних питань при обчисленні стажу державної служби керівником державної служби у державному органі може створюватися комісія для визначення (обчислення) стажу державної служби.

3. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки із наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі іншихдокументів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними установами.

4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон).

До стажу державної служби зараховуються:

1) час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;

2) час перебування на посаді народного депутата України;

3) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

5) час перебування на посадах суддів;

6) час перебування на посадах прокурорів;

7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

8) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;

9) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

5. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

Періоди роботи (служби), передбачені у пункті 4 цього Порядку обчислюються сумарно.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до формули:

S – стаж державної служби;

Х – дата звільнення з посади;

Y – дата прийняття на посаду.

Приклади обчислення стажу державної служби наведено у додатку 1.

6. Після визначення загального стажу державної служби державного службовця вираховується приведена дата стажу державної служби.

Приведена дата стажу державної служби – це дата, з якої в особи, яка набула статусу державного службовця, розпочинається відлік її безперервного стажу державної служби.

При визначенні приведеної дати стажу державної служби враховуються усі попередні періоди роботи (служби), які зараховуються до стажу державної служби.

Приклади обчислення приведеної дати стажу державної служби наведено у додатку 2.

7. Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

до Порядку обчислення стажу

обчислення стажу державної служби

Приклад 1. Особа з 06 квітня 2007 року по 11 листопада 2015 року працювала на посаді, віднесеній до категорії посад державних службовців.

Для обчислення стажу державної служби у цьому випадку застосовуємо формулу, наведену у пункті 5 цього Порядку.

Віднімання проводимо пам’ятаючи, що рік має 12 місяців, а місяць в середньому має 30 днів:

Х – 11 листопада 2015 року

Y – 06 квітня 2007 року

11 днів 11 місяців 2015 років

06 днів 04 місяці 2007 років

5 днів 07 місяців 8 років

Отже, стаж державної служби складає 8 років 07 місяців та 5 днів.

Приклад 2. Особу 15 липня 2010 року призначено на посаду головного спеціаліста міської ради та звільнено з посади 30 вересня 2015 року. 15 листопада 2015 року її призначено на посаду спеціаліста обласної державної адміністрації та 18 лютого 2016 року звільнено із займаної посади.

У цьому випадку стаж державної служби обчислюємо в три етапи.

1 етап. Спочатку обчислюємо перший період роботи. Для цього застосовуємо формулу, наведену у пункті 5 цього Порядку:

Х – 30 вересня 2015 року

Y – 15 липня 2010 року

S – стаж державної служби

30 днів 09 місяців 2015 років

15 днів 07 місяців 2010 років

15 днів 02 місяці 5 років

Отже, S = 5 років 02 місяців та 15 днів.

2 етап. Обчислюємо другий період роботи. Для цього застосовуємо формулу, наведену у пункті 5 цього Порядку:

Х – 18 лютого 2016 року

Y – 15 листопада 2015 року

S – стаж державної служби

18 днів 02 місяців 2016 років

15 днів 11 місяців 2015 років

03 дні 03 місяці 0 років

Отже, S = 03 місяці та 03 дні.

3 етап. Обчислюємо загальний стаж державної служби, додаючи стаж державної служби за перший період роботи до стажу державної служби за другий період роботи:

15 днів 02 місяців 5 років

03 дні 03 місяці 0 років

18 днів 05 місяців 5 років

Таким чином, стаж державної служби у особи становить 5 років 05 місяців та 18 днів.

до Порядку обчислення

стажу державної служби

ПРИКЛАДИ
визначення приведеної дати стажу державної служби

Приклад 1. Якщо особа раніше не працювала на посадах, віднесених до відповідної категорії посад державних службовців, або на посадах, періоди роботи (служби) на яких зараховуються до стажу державної служби, то дата призначення цієї особи на посаду державного службовця буде для неї одночасно і приведеною датою її стажу державної служби.

Тобто, особу призначено на посаду державного службовця 25 липня
1998 року. До цієї дати особа не працювала на посадах, періоди роботи (служби) на яких зараховуються до стажу державної служби. Приведеною датою стажу державної служби у цьому випадку буде 25 липня 1998 року.

Приклад 2. Особа у період з 21 жовтня 1999 року по 15 вересня
2008 року працювала на посаді, віднесеній до відповідної категорії посад державних службовців. Повторно статус державного службовця особа набула 20 квітня 2013 року і з того часу продовжує обіймати посаду, віднесену до відповідної категорії посад державних службовців. У такому випадку приведена дата стажу державної служби обчислюється у два етапи.

1 етап. Обчислюємо стаж державної служби особи з 21 жовтня
1999 року по 15 вересня 2008 року. Для цього від дати звільнення з посади (15 вересня 2008 року) віднімаємо дату призначення на посаду (21 жовтня 1999 року). Віднімання проводимо пам’ятаючи, що рік має 12 місяців, а місяць в середньому має 30 днів:

15 днів 09 місяців 2008 років

21 днів 10 місяців 1999 років

24 дні 10 місяців 8 років

Отже, стаж державної служби особи у перший період її роботи на посаді державного службовця складає 8 років 10 місяців 24 дні.

2 етап. Повторно статус державного службовця особа набула 20 квітня 2013 року. Віднімаємо від цієї дати 8 років 10 місяців 24 днів (попередній стаж державної служби):

20 днів 04 місяців 2013 років

24 дні 10 місяців 8 років

26 днів 05 місяців 2004 років

Приведеною датою стажу державної служби особи буде 26 травня
2004 року.

Таким чином, можна сказати, що 26 травня 2004 року для особи є нібито датою, з якої вона почала працювати на посаді державного службовця і працює на ній безперервно до цього часу.

Приклад 3. Якщо особа працювала на посадах державного службовця або на посадах, періоди роботи (служби), які зараховуються до стажу державної служби, з перервою декілька періодів, то для обчислення приведеної дати стажу її державної служби спочатку обчислюють сумарний стаж її державної служби у попередні періоди (так, як це наведено у
прикладі 1).

Потім від дати прийняття особи на посаду державного службовця в останній раз віднімають сумарний попередній стаж державної служби
(так, як це наведено у прикладі 2).

Отримана різниця буде приведеною датою стажу державної служби цієї особи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2016 р. №

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283
«Про порядок обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1994 р.,
№ 8, ст. 213).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р.
№ 758 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 21).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р.
№ 878 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 62).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р.
№ 264 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 167).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397
«Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 205).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р.
№ 651 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 3).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р.
№ 871 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 86).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р.
№ 311 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 258).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р.
№ 1490 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1996 р., № 20, ст. 580).

10. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1550 «Про умови оплати праці працівниківдержавних архівів областей, міст Києва і Севастополя та про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗПУкраїни, 1996 р., № 21, ст. 597).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р.
№ 861 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 33, с. 24).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р.
№ 1040 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 39, с. 13).

13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 «Про умови оплати праці працівниківДержавного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державноїслужби» (Офіційний вісник України, 1998 р.,
№ 9, ст. 345).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1999 р.
№ 638 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 1997 р. № 1040» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 16,
с. 60).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р.
№ 1267 «Про внесення змін і доповнень до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29,
с. 73).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р.
№ 2044 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, с. 32).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р.
№ 848 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 900).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р.
№ 1113 «Про внесення змін до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1164).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.
№ 428 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 845).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.
№ 1435 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1982).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р.
№ 681 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21,
ст. 1045).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р.
№ 1620 «Деякі питання центральних державних архівів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 85
«Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 137).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р.
№ 258 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 534).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р.
№ 689 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1436).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р.
№ 814 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2004 р.,
№ 26, ст. 1698).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. № 2
«Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 83).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 43
«Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 142).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р.
№ 238 «Про доповнення додатка до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 714).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р.
№ 552 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1626).

31. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р.
№ 804 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 23, ст. 1724).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р.
№ 829 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1814).

34. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1074
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльностіорганів і установ виконання покарань» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р.
№ 1076 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2235).

36. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 29 листопада
2006 р. № 1658 «Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200).

37. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від8 грудня 2006 р.
№ 1700 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. № 4
«Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 70).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 36
«Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 213).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2421).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
№ 981 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2894).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р.
№ 57 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 9, ст. 264).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р.
№ 730 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1865).

44. Абзац другий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 5 серпня 2009 р. № 816 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісникУкраїни, 2009 р., № 59, ст. 2078).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р.
№ 1192 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2931).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 4
«Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 22).

47. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від7 вересня 2011 р. № 968 «Питання Державної фінансової інспекції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

48. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 978 «Питання Державної інспекції техногенної безпеки України» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3272).

49. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 «Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р.
№ 562 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2433).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 635 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2734).

Урядовий портал

 1. Головна
 2. НПА
 3. Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

Урядом визначено порядок обчислення стажу державної служби відповідно до нової редакції Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УПІ «Про державну службу». Такий облік є важливим під час встановлення надбавки державному службовцю за вислугу років та надання додаткової оплачуваної відпустки. Постановою Кабінету Міністрів України передбачено механізм обчислення стажу державної служби та чітко визначені періоди зарахування до стажу державної служби. Згаданий механізм обчислення стажу державної служби суттєво полегшить роботу служби управління персоналом кожного державного органу. Зокрема, до стажу державної служби зараховуються час перебування на посадах: державної служби, народного депутата України, працівників дипломатичної служби, суддів, прокурорів. Також зараховується час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання. Окрім цього, передбачено зарахування часу професійного навчання держслужбовця з відривом від служби, перебування у відпустці по догляду за дитиною, а також період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом. За новим законодавством до стажу державної служби буде зараховано час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 25 березня 2016 р. № 229

Про затвердження Порядку
обчислення стажу державної служби

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1844) та пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 20 липня 2012 р. № 680, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).

4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-V III “Про державну службу”.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 229

ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.

2. Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.

3. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними установами.

4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889- VIII “Про державну службу” ( далі — Закон).

До стажу державної служби зараховуються:

час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;

час перебування на посаді народного депутата України;

час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

час перебування на посадах суддів;

час перебування на посадах прокурорів;

час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;

період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

5. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

6 . Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом обчислюється відповідно до пункту 8 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

7 . Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 229

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 “Про порядок обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 21).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. № 878 “Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 62).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. № 264 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 167).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758” (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 205).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. № 651 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 3).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 871 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 86).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. № 311 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283” (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 258).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. № 1490 “Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., № 20, ст. 580).

10. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1550 “Про умови оплати праці працівників державних архівів областей, міст Києва і Севастополя та про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби” (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 597).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. № 861 “Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1040 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 13).

13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 “Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 9, ст. 345).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1999 р. № 638 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1040” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 16, ст. 649).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1267 “Про внесення змін і доповнень до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1476).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2044 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, ст. 2232).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 848 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 900).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. № 1113 “Про внесення змін до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1164).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 428 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 845).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1435 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1982).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р. № 681 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1045).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1620 “Деякі питання центральних державних архівів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 85 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 137).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 258 “Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 534).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 689 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1436).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 814 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1698).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. № 2 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 83).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 43 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 142).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 238 “Про доповнення додатка до Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 714).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 552 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1626).

31. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 804 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 23, ст. 1724).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 829 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1814).

34. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1076 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2235).

36. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1658 “Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200).

37. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. № 4 “Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 70).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 36 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 213).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 981 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2894).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. № 57 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 9, ст. 264).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 730 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1865).

43. Абзац другий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 816 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2078).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1192 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2931).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 4 “Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 22).

46. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

47. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3272).

48. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 562 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2433).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 635 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2734).

Это интересно:

 • Курсы обучения на маломерные суда Судоводители ГИМС. Права ГИМС на маломерное моторное судно (лодку, катер), гидроцикл. Курсы судоводителей маломерного судна (курсы ГИМС). Учебный Центр ВОСВОД (Всероссийское Общество Спасания на Водах) проводит курсы подготовки судоводителей маломерных судов по всем категориям […]
 • Социальные пособие на второго ребенка Какие пособия положены при рождении ребенка Молодым мамам по случаю рождения ребенка федеральным законодательством в сфере социальной поддержки семей с детьми положено несколько видов государственных социальных выплат. В 2017 году будут продолжать предоставляться как единовременные […]
 • Оплата больничного листа при стаже 2 года Стаж для расчета больничного листа в 2018 году Статьи по теме От страхового стажа работника зависит процент оплаты пособия по временной нетрудоспособности. Рассмотрим, что входит в страховой стаж, как он рассчитывается и как влияет на оплату больничного листа в 2018 году. В статью […]
 • 24 часа адвокат Адвокат 24 ч. (круглосуточно) Адвокаты по уголовным и гражданским делам готовы осуществлять помощь гражданам и юридическим лицам: с понедельника по воскресенье, круглосуточно: днем: 8(921) 959-52-95 ночью 8(921) 652-18-57 Звоните! Дежурный адвокат оказывает следующие услуги по […]
 • Субсидии на материальную помощь Виды и порядок получения государственной помощи на открытие и развитие малого бизнеса Нестабильная экономическая ситуация, которая наблюдается в стране в последнее время, привела к тому, что многие люди лишились рабочих мест и достойной заработной платы. Стараясь найти выход из […]
 • Приказ о рекламационной работе Приказ о рекламационной работе ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2008 г. N 1203р О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ В целях улучшения качества и надежности, […]
 • Основные правила проведения соревнований по бегу прыжкам метаниям Правила соревнований по лёгкой атлетике Правила соревнований по лёгкой атлетике Виды легкой атлетики принято подразделять на пять разделов: ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборья. Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на разновидности. Лёгкая атлетика относится к весьма […]
 • О правилах пожарной безопасности детям в доу Пожарная безопасность в ДОУ Настоящий раздел пожарная безопасность в ДОУ раскрывает требования к администрации и сотрудникам в плане пожарной безопасности, определяет правила пожаробезопасного функционирования детского сада. На контроле администрации систематически находится пожарная […]

Author: admin